RENAULT

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

Renault-ն որդեգրել է ժամանակակից մի մոտեցում, որը հիմված է “անվտանգություն բոլորի համար” սկզբունքի վրա:  Դրա նպատակն է ապահովել հավասար բոլոր ուղևորների անվտանգությունն` անկախ մեքենայի չափերից: 

ՊԱՍԻՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Renault-ն ներկայացնում է պաշտպանության երրորդ սերնդի համակարգը:


ԱԿՏԻՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Վարորդին օժանդակող խելացի համակարգեր: