Իսկական արտաճանապարհայինի հետազոտություն

Իսկական արտաճանապարհայինի հետազոտություն

Ինչպիսին էլ որ չլինեն ճանապարհային և եղանակային պայմանները, Դուք միշտ գործում եք առաջին դիրքերում՝ շնորհիվ All Mode 4X4 խելացի համակարգի: Փոխանցատուփի աշխատանքի օպտիմալ ռեժիմի ընտրությունը թույլ կտա Ձեզ ինքնավստահ երթևեկել ինչպես արտաճանապարհային այնպես էլ քաղաքային պայմաններում: Ընտրեք All Mode 4X4 խելացի համակարգի 3 ռեժիմներից մեկը և վայելեք թեթև և ապահով երթևեկություն: Ռեժիմ 4x2: Շարժվելով չոր տարածությանվրայով, ընտրեք 4x2 էկոնոմ ռեժիմը,որը տալիս է պտտող մոմենտի ուժը առջևի անիվներին:Այն կօգնի Ձեզ նվազեցնել վառելիքի ծախսը: Ռեժիմ 4WD Lock: Շարժվելով ավազի, ցեխի կամ քարքարոտ տարածության վրայով՝ միացրեք Lock ռեժիմը. մշտական լիաքարշակ ռեժիմը ևպտտող մոմենտի ուժի ֆիքսված բաշխվածությունը կապահովեն ավտոմեքենայի անցունակությունը,և հստակ կառավարելիությունը նույնիսկ նման բարդ պայմաններում : Ռեժիմ AUTO: Համակարգը հետազոտում է ճանապարհի շփման պայմաններն ու մակարդակը և ցուցիչի տվյալների հիման վրա  պտտող մոմենտի ուժի իդեալական բաշխում առջևի և ետևի սռնիների միջև: Անհրաժեշտության դեպքում ետևի անիվներին կարող է փոխանցվել քարշակման ուժի 50%-ը:La navigation connectée TomTom®, avec ses services LIVE , délivre la meilleure information trafic en temps réel du marché et optimise ainsi les temps de trajet et la consommation de carburant.
La connexion au réseau électronique du véhicule permet, quant à elle, une fonction d'éco-conduite avancée, du programme Driving Eco 2, qui évalue le comportement du conducteur et lui donne des conseils appropriés pour réduire sa consommation de carburant.

Enfin avec Renault R-Link Store, premier « Application Store » automobile, vous accédez très simplement depuis la voiture ou votre ordinateur, via MyRenault, à la consultation et au téléchargement d'une offre applicative riche et variée.