Headline

Տանիքի ստիքերներ Energy

Տանիքի գարֆիկական Energy ստիքերները կրկնում են կոնցեպտի տպավորիչ ոճը: Տանիքի գարֆիկական Energy ստիքերները կրկնում են կոնցեպտի տպավորիչ ոճը: 

Style ORANGE Ինտերիեր

Ինտերիերին լրացուցիչ գույներ կարելի է հաղորդել նստատեղերի վառ նարնջագույն պաստառապատման և նույն երանգով կենտրոնական բարձակի եզրվորման շնորհիվ: Դրանց կարելի է ավելացնել նաև լույս արտացոլող նարնջագույն եզրավորումով գորգերը:Ինտերիերին լրացուցիչ գույներ կարելի է հաղորդել նստատեղերի վառ նարնջագույն պաստառապատման և նույն երանգով կենտրոնական բարձակի եզրվորման շնորհիվ: Դրանց կարելի է ավելացնել նաև լույս արտացոլող նարնջագույն եզրավորումով գորգերը:

Steppe Energy Սկավառակներ

Հատուկ ձուլածո Steppe Energy R17 անվասկավառակներն անցել են եզակի լազերային հղկում և առանձնանում են նարնջագույն սեկտորներով: Հատուկ ձուլածո Steppe Energy R17 անվասկավառակներն անցել են եզակի լազերային հղկում և առանձնանում են նարնջագույն սեկտորներով: 

Energy Light փաթեթ

Energy Light փաթեթը ներառում է  հայելիների նարնջագույն շրջահոսիչներ և նարնջագույն սեկտորներով Steppe Energy R17 անվասկավառակներ:Energy Light փաթեթը ներառում է  հայելիների նարնջագույն շրջահոսիչներ և նարնջագույն սեկտորներով Steppe Energy R17 անվասկավառակներ:

Energy Look փաթեթ

Energy Look փաթեթը ներառում է հայելիների նարնջագույն շրջահոսիչներ և կողային մաոլդինգներ, ինչպես նաև նույն երանգի վերդիրներ ռադիատորի ճաղավանդակի և բեռնախցիկի դռան վրա: Energy Look փաթեթը ներառում է հայելիների նարնջագույն շրջահոսիչներ և կողային մաոլդինգներ, ինչպես նաև նույն երանգի վերդիրներ ռադիատորի ճաղավանդակի և բեռնախցիկի դռան վրա: 

Ultra Energy փաթեթ

Ultra Energy փաթեթը ներառում է Atelier Renault անհատականացման բոլոր տարրերը՝ տանիքի ստիքեր, Steppe Energy R17 անվասկավառակներ, հայելիների նարնջագույն շրջահոսիչներ և կողային մոլդինգներ, ինչպես նաև նույն երանգի վերդիրներ ռադիատորի ճաղավանդակի և բեռնխցիկի դռան վրա:Ultra Energy փաթեթը ներառում է Atelier Renault անհատականացման բոլոր տարրերը՝ տանիքի ստիքեր, Steppe Energy R17 անվասկավառակներ, հայելիների նարնջագույն շրջահոսիչներ և կողային մոլդինգներ, ինչպես նաև նույն երանգի վերդիրներ ռադիատորի ճաղավանդակի և բեռնխցիկի դռան վրա: