ECO Ռեժիմ

ECO Ռեժիմ
Վերադառնալ
 
 
 
 
 
 

Վառելիքի մինչև 12% տնտեսում


Սարքավորումների վահանակի վրա առկա կոճակով միացվող ECO Mode ռեժիմն օպտիմալացնում է շարժիչի արտադրողականություւնը: Սա թույլ է տալիս խնայել վռելիքի մինչև 12%ը՝ կախված ճանապարհային պայմաններից և վարելաոճից: