Շարժիչներ և փոխանցումատուփեր

Շարժիչներ և փոխանցումատուփեր
Վերադառնալ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ԲԱՇԽԻՉ ՇՂԹԱ. ԱՄՈՒՐ ԵՎ ԱՆՁԱՅՆ

Որպես իրական նորարարություն այս բաշխիչ շղթան չի պահանջում լրացուցիչ սպասարկում, ինչը ենթադրում է Fluence-ի շահագործման ծախսերի նվազեցում: Այն նաև նպասում է շարժիչի աշխատանքից առաջացող աղմուկի մակարդակի նվազեցմանը: