Անվտանգություն

ABS/AFU համակարգեր

Համատեղվելով ABS համակարգի հետ, որը թույլ է տալիս խուսափել անիվների բլոկավորումից AFU (Assistance au Freinage d'Urgence) համակարգը օգնում է պահպանել վերահսկողությունը և ընթացքի ուղեգիծը արգելակման ժամանակ և օպտիմլացնել արգելակման ուղին:

Առջևի և կողային բարձիկներ

Կախված տարբերակից

Isofix համակարգ

Մանկական նստատեղերի Isofix ամրանների համակարգը առկա է հետևի շարքի կողային  նստարաններին:

Արագության սահմանափակիչ

Արագության սահմանափակիչը թույլ է տալի սվարորդին ընտրել որոշակի արագություն և հետևել դրան: Այն կառավարվում է կենտրոնական բարձակի վրա  տեղադրված կոճակներով: Արագությունը կարելի էընտրել ղեկանիվի վրայից: Կարգավորիչը հեշտացնում է մեքենայի կառավարումը՝ թույլ տալով չօգտգործել արագցման ոտնակը:

Eco Mode

Ակտիվանալով ղեկի ձախ մասում առկա կողճակի պարզ սեղմուով՝ այս ռեժիմը թույլ է տալիս նվազեցնել վառելիքի ծախսն ու արտանետումների մակարդակը մինչև 10%-ով՝ կախված ձեր վրելաոճից: Օպտիմալացնելով՝ մեքենայի շահագործումը՝ յն ներազդում է արագացման ոտնակի աշխատանքի, շարժիչի հզորության բաշխման և սրահի տաքացման/սառեցման համակրգի աշխատանքի վրա: Անվտանգության տեսանկյյունից հնարավոր է ցանկացած պահի վերադառնալ առօրյա սովորական ռեժիմին՝ ուժգին սեղմելով արագության ոտնակին:

ESC

ESC (Electronic Stability Control)  կամ կայունության էլեկտրոնային վերահսկման համակարգը ակտիվ անվտանգության մաս է կազմում՝ նպաստելով առավել ամբողջական վերահսկմանը: