RENAULT

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

Renault- ն որդեգրել է ժամանակակից մի մոտեցում, որը հիմված է “անվտանգություն բոլորի համար” սկզբունքի վրա:    Դրա նպատակն է ապահովել հավասար բոլոր ուղևորների անվտանգությունն` անկախ մեքենայի չափերից:     

ՊԱՍԻՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Renault-ն ներկայացնում է պաշտպանության երրորդ սերնդի համակարգը:

ԱԿՏԻՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Վարորդին օժանդակող խելացի համակարգեր: